Hikmetli Sözler

Ebu Hanife Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebu Hanife Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebu Hanife Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Allah bize müminleri sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamızı emretmiştir.

Allah Teâlâ insanı iman ve inkârı kabul edecek kabiliyette yaratmıştır. İnkâr ve iman kulun fiilidir.

İmâm-ı Âzam Ebu Hanife (rah.)


Ebu Hanife Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak