Hikmetli Sözler

Ahmed bin Harb Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Harb Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Harb Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bizim aklımızdan daha düşük bir akıl görmedim. Gölgeyi güneşe tercih ediyoruz, fakat cenneti cehenneme tercih etmiyoruz.

Gölgeyi güneşe tercih ederken cenneti cehenneme tercih etmeyene akıllı denmez.

Ahmed bin Harb (rah.)


Ahmed bin Harb Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ahmed bin Harb Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak