Hikmetli Sözler

Hz. Ömer’den Hikmetli Sözler

Hz. Ömer`den Hikmetli Sözler

Hz. Ömer’den Hikmetli Sözler

Asr-ı Saadet dönemin emsalsiz şahsiyetlerinden biri.. Adaletin simgesi.. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dava arkadaşı… İkinci halife, Hulefa-i Raşidin. Emürül Mümin Hz. Ömer bin Hattab‘dan başka bir deyişle Ömer el-Faruk‘tan (r.a) insanlığa ışık tutan hikmetli sözler…

Hz. Ömer`den Hikmetli Sözler

Dünya şerefi mal ile, ahiret şerefi ise salih amel iledir.

Gerçek mücahid, nefsinin arzularına karşı gelebilen ve haramlardan korunandır.

Allah’tan korkandan daha güvenilir kimse yoktur.

Bizim en büyük şöhretimiz müslümanlığımızdır.

Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Ahiret için amel edin ki, dünya işleriniz de düzene girsin.

Layık olmayan kimseye boşuna dil dökme, kendini boşuna rezil edersin.

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Ümidi az olanın, hüznü çok olur…

Kötü bir işin en güçlü şahidi vicdanımdır.

Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir.

Kim Allah (c.c.) rızası için farzlarını yerine getirir, niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder; işte o, içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini arttırırsa, Allah da onun mükâfatını arttırır.

Bana yanlışımı gösterenden Cenâb-ı Hak razı olsun.

Ölüm gaiblerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehid, nefsini Allah’a (c.c) adayan kimsedir.

Kim Allah rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder, işte o; içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini arttırırsa, Allah da onun mükâfatını arttırır.

Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin.

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Bazı kimseler de ‘biz cihad ettik’ der, ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira (hakiki) muhacirler, günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir.

Haksız bir iş teklif edildiğinde, kendi zararına bile olsa taa gönülden gelen bir sesle yapamam diyen insanın meftunuyum.

Yalan söyleyip yücelmektense doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim!

Bir defasında Hz. Ömer’e (radıyallahu anh), “Ey müminlerin emiri, sana bekçilik yapalım” dediler. O şöyle cevap verdi: “Kişinin bekçisi ecelidir.”

Yüce Allah, kulun dua ve tesbihlerini, kendisinin haram kıldığı şeylerden sakınması ile kabul eder.

Takva, harbe en güzel hazırlıktır, en güçlü taktiktir. Askerin günahı düşmandan daha tehlikelidir. Fazlımızla galip gelemezsek, gücümüzle düşmanı yenmemiz mümkün olmaz.

Bu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ile âlim fakat kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Ben derdimi ne dostuma söylerim, ne de düşmanıma. Zira, dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi Rabbim bilir.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin.

Az olup yeterli gelen dünyalık, çok olup oyalayandan daha hayırlıdır.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için (kendinizi hazırlayıp) süsleyin.

Sünneti öğrenin, geri kalmayın! Geri kalan yolu şaşırır. İşlerin kötüleri sünnete muhalif olanlarıdır.

Birbirine nasihat etmeye toplulukta hayır yoktur. Nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için (kendinizi hazırlayıp) süslenin.

Hz. Ömer (r.a)


Hz. Ömer’den Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Hz. Ömer bin Hattab (r.a)

Bir Yorum Bırak