Hikmetli Sözler

Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet, diğeri gelecek olan cezadan gaflet. Allah katında yücelmek ancak gafletten kurtulmakla mümkündür.

Muhammed bin Ebû Verd (rah.)


Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Muhammed bin Ebû Verd Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak