Hikmetli Sözler

Said bin İyâs Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Said bin İyâs Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Said bin İyâs Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Allah Teâlâ’nın verdiği nimetlerden bahsetmek, onları saymak şükürdür.

Said b. İyâs (rah.)


Said bin İyâs Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Said bin İyâs Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak