Hikmetli Sözler

İmam Şa’rânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmam Şa`rânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmam Şa’rânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Öyle kullar vardır ki bulundukları memleketlerde nice bela ve musibetleri yüklenirler. Buna rağmen insanlar bu velileri tanımaz gece gündüz onlara düşmanlık ederler.

Gerçek sûfî, ilim üzere ihlâsla amel eden kimsedir. Bu tarifin dışında kalanlara sûfî denmez.

Bir adamın havada bağdaş kurup oturduğunu görsen buna kıymet verme. Edebine ve ameline bak. Ameli sünnete uyuyor ise yaklaş, yoksa uzaklaş.

Din kardeşlerine tavsiyede bulunurken onların hoşlanacağı bir dil ve üslup ile anlat. Kalbe girmeyen söz vücutta bir etki yapmaz.

İyiliği emir ve kötülüğü nehiy gibi dinen övülecek bir sebep yokken devlet adamlarının kapısını aşındırma.

Edebin aslı kendini noksan başkasını kâmil görmektir. Edebi az olanlar ise kendilerini kâmil, başkalarını noksan görürler.

Dünyada hayır sahibi iyi bir insan gibi gözüküp de ahirette müflis olanlardan olmaktan son derece sakın.

Allah Teâlâ’nın seni bilmesiyle yetin, halktan bir şey bekleme. Hallerini insanlardan gizle. Halk içinde Hak ile beraber ol.

Haksızlıklara sabırla göğüs ger. Yapılan zulüm ve haksızlıkları bağışla.

Biri sana eziyet verince, önce senin Allah’a karşı bir suç işleyip işlemediğine bak. Sendeki kusur yüzünden musibete uğradığını düşün, derhal tövbe ve istiğfar et.

Sevgin de kızman da Allah için olsun. Kimseyi dünyevi bir çıkar için sevme.

Düşmanın bile olsa, biri sana hatalarını söylediği zaman memnun ol. Seni uyarana tevazu göster, teşekkür et.

Allah’a hamd olsun, ben yetmiş civarında mürşide yetiştim. Ancak hepsi de Allah yolunda hoşlarına gidecek gerçek bir mürid bulamamanın sıkıntısıyla vefat edip gittiler.

Sana karşı yapılan kusuru affetmenin ilahi affa vesile olacağını düşün ve intikama gücün yetse bile affet. Bu büyük bir ahlaktır.

Sonunun nasıl biteceğini ve ölümünün ne şekilde geleceğini bilemezsin. İman selâmeti ile ölmeyi her şeye tercih et.

Kul, Allah’a ve kullarına hizmet ettiği derecede Allah ona rızkını genişletir.

İmam Şa’rânî (rah.)


İmam Şa’rânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İmam Şa’rânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak