Hikmetli Sözler

İbn Zuğdân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Zuğdân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Zuğdân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Nefsin sana herkesten daha yakındır. En yakına emr-i ma’rûf yapmak daha önce gelir.

Kötü arkadaşları terketmek istersen ilk önce kendindeki kötü ahlakı bırak.

İbn Zuğdân (rah.)


İbn Zuğdân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbn Zuğdân Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak