Biyografi

Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî

Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî

Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî hazretlerinin (rah.) hayatı

Hadis alimlerimizden Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî (rahmetullahi aleyh), 810 yılında Buhara’da doğdu. 10 yaşında iken hadis dinlemeye başladı. İmam Zehebî (rah.), “Buhârî tahsilini tamamlayıp telif ve hadis rivayetine başladığında henüz yüzünde tüy bitmemişti” demiştir.

İmam Buhârî (rah.), ‘el-Câmiu’s Sahih‘i, 16 yılda 600.000 rivayetten seçerek hazırlamıştır. Kitabı hakkında şöyle der: “Sahih hadislerden kitaba koymadıklarım, yazdıklarımdan çoktur.

Mekke’ye 16 yaşında ilk kez annesi ve kardeşi ile birlikte hac amacıyla gitmiş olup, annesi ve kardeşi Buhara’ya dönerken kendisi ilim öğrenme isteğiyle bir süre Mekke’de kalmıştır (hicri 210 / miladi 825).

Babasından kalan servet, onun hiç kimseye muhtaç kalmadan ilim öğrenmesine vesile olmuştur. İmam olarak anılan Buharî, İslâm dininin en büyük muhaddisi sayılır.

Yazdığı Sahih-i Buhârî diye bilinen (الجامع الصحيح, El-Câmius-Sahih) eser sonradan “Kütüb-i Sitte” diye anılan serinin ilk kitabını oluşturur.

İmam Buhârî (rah.), 869 senesinde Semerkand’da ahirete intikal etmiştir. Rivayete göre İmam Buhârî (rah.), Ramazan Bayramı arife gecesi yatsı namazı sıralarında vefat etmiştir. Ramazan bayramı birinci günü öğleden sonra (hicri 256) yılında defnedilmiştir.

Buhârî Hazretlerinin Ezber Gücü

İbn Ebû Hâtim (rahmetullahi aleyh), İmam Buhârî (rah.) hakkında şöyle der:

Buhârî çocuktu, beraber hadis derslerine devam ediyorduk. Biz dinlediğimiz hadisleri yazıyorduk, fakat o yazmıyor, sadece dinliyordu. Bir keresinde ‘Sen niye yazmıyorsun?’ diye çıkıştık. ‘Çıkarın yazdıklarınızı’ dedi. O hepsini ezberden okudu. Biz defterden takip ettik. Hiç eksiği yoktu.


Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî
Biyografi
İmam Buharî’nin hayatı, İmam Buharî kimdir?

Bir Yorum Bırak