Hikmetli Sözler

İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kul Hakk’a itaat edince, bütün âlem ona hizmet eder.

Bir kulun Lokmasını helâlden temin edebilmek için uğraşması, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmasından evladır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır.

Sevgilinin kızdığı şeyleri sevmek sevginin alameti değildir. Mevlâmız dünyayı yerdi, bizler ise methettik. O buğzetti, biz ise sevdik.

Kardeşine oruçlu olup olmadığını sorma. Çünkü oruçluyum derse nefsi bundan hoşnut olur. Oruçlu değilim derse bu kez nefsi üzülür ki her ikisi de riyakârlık belirtisidir.

Kim nefsini hevâsına tâbi olmaktan engellerse dünyanın belalarından selâmette olur, eziyetlerden korunur.

İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü.


İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbrahim bin Edhem Hazretleri (Kûddise Sırruhû)

Bir Yorum Bırak