Hikmetli Sözler

İbn Atâullah İskenderî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Atâullah İskenderî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Allah Teâlâ’nın seni gördüğünü bilerek mahlûkun seni gördüğünü önemseme. Halkın gözüne girmek için Hakk’ı küstürme.

Boynu büken, ihtiyaç duyuran kusur, büyüklük ve kibir veren ibadetten iyidir.

Senin Allah’a yakınlığından maksat O’nun sana yakın olduğunu görmendir.

Hakk’ı tanıyan her şeyde O’nu görür. O’nu seven de hiçbir şeyi O’na tercih etmez.

Zikirde kalbin huzurlu değil diye tamamen zikri terketme. Çünkü hiç zikirsiz gafil olmak zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür.

Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık etmen, nefsini beğenen bir âlimle arkadaşlık etmenden hayırlıdır.

İlimde esas Allah korkusudur. Yoksa o ilim noksanlık ve vebal olur.

İbadetinin Allah’a bir faydası olmadığı gibi, isyanının da bir zararı olmaz. İbadetleri, iyilikleri emir, kötülükleri yasak etmesi hep senin içindir.

Duan kabul edilmediği zaman ümidini yitirme. Senin hakkında en hayırlı olanı Allah bilir.

Allah Teâlâ bir kulu kendisine ulaştırmak istediğinde evvela o kişiyi ârif bir zata ulaştırır.

Hali seni uyandırmayan ve sözü seni Allah’a teşvik etmeyen kimseyle arkadaşlık etme.

Bir günah işlediğinde hemen ümidini yitirme. Düştüğün yerden kalk ve azimle yoluna devam et.

İbn Atâullah İskenderî (rah.)


İbn Atâullah İskenderî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
İbn Atâullah İskenderî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak