Hikmetli Sözler

Hz. Ali’den Hikmetli Sözler

Hz. Ali’den Hikmetli Sözler

Hz. Ali’den Hikmetli Sözler

İlmin kapısı Hz. Ali’den –radıyallahu anh– hikmetli sözler… Yüz yıllardır insanlığa rehberlik etmiş ve edecek birbirinden değerli hikmetler, nasihatler…

Cennete girmek hayret edilecek bir başarı değildir. Marifet, dünyada da cennete erebilmek.

Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Ne kadar verilirse doymak bilmeyen ve elindekilerle kanaat etmeyenlerden olma. Verilmiş olan nimetlerin şükrünü yerine getirmeden daha fazlasını isteme.

Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir.

Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil, akıldan ve ahlaktan yoksun olandır.

Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil sevgi bağıyla olur.

Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur.

Her kim salih amellerini arttırmıyorsa noksanlık içerisindedir.

Dünya nimeti olarak İslâm, meşguliyet olarak ibadet, ibret olarak da ölüm sana yeter.

Takva, günah işlemekte ısrar etmeyi ve yapılan ibadetle gururlanmayı terk etmektir.

İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın.

Her kap içine bir şey konulunca daralır. Bilgi kabı ise doldurulunca genişler.

Ailene karşı aşırı derecede kıskanç olma; sonra bundan dolayı onu kötü işler yapmakla suçlarsın.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun.

Allah’ın zalime mühlet vermesi, onu hesaba çekmeyeceği anlamına gelmez.

Senden sorulduğu vakit inkâr edeceğin veya özür dilemeye mecbur olacağın işi bırak.

Açıkta yapmaktan hayâ ettiğin bir işi gizli yerde de yapma.

Her işittiğin sözü insanlara söyleme ki yalan söyleyenlerin safına katılmış olmayasın. Ve insanların sana her söyledikleri sözü de reddetme ki cahillerden sayılmayasın.

Sizin en kötünü, temiz insanlara kusur bulan ve dostlara ayrılık düşüren kimselerdir.

Hiddetini yut, kızdığın vakıf öfkeni yenmeye çalış. Elinde cezaya kudret olduğu halde affeyle.

En büyük yalnızlık, kişinin kendini beğenmesidir.

Hazreti Ali’nin (r.a) Hikmetli Sözleri

Hz. Ali'den Hikmetli Sözler

İncittiğin kimseden samimiyet, aldattığın kimseden vefa, su-i zanda bulunduğun kimseden de nasihat bekleme!

İbret alınacak şeyleri başkalarına tavsiye edip de kendin bunlardan ibret almaz olma. Başkalarına öğüt verip de kendin bu öğütten nasipsiz olma. Sözün az, amelin çok olsun.

Allah’ın sana vermiş olduğu nimetlere şükret. Onları hak etmeye devam et ve bu nimetlerden insanları daa faydalandır.

Çalışan fenalığa vakit bulamaz. Boş oturan ise fenalıktan kurtulamaz.

Ahir zamanda bir müminin huzuru halk tarafından tanınmamaya bağlıdır.

İnsanlara ilk olarak tam anlayabildiği şeylerden bahsediniz, yoksa karşınızdaki insanı Allah’ı ve Resûlü’nü yalanlamaya sevkedersiniz.

Ölüm ve ölümden sonrasını çok çok an. Bütün müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın.

Dünyanın geçmiş olduğunu gördüğün günlerinden gelecek günleri kıyas eyle. Gelecek günler de geçmiş günlere benzeyecektir.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin dünyaya tapanların işi olmasın.

Bilmediğin konuyu Allah’a havale eyle. Bil ki ilimde derinleşmiş olanlar bile kavrayamadıkları konularda acziyetlerini itiraf ettiklerinden Allah o kişileri methetti.

Amel etmeden, çalışmadan ahiret sultanlığı istemeye kalkışma. Ve nasıl olsa bir gün yaparım diyerek tövbe etmeyi erteleme.

Mükellef olmadığın, ilmini aşan konularda araştırmayı bırak. Allah’ın büyüklüğünü aklın derecesiyle takdire kalkışma ki helâk olanlardan olmayasın.

Öfkelenmekten kendini koru. Çünkü öfke, şeytanın askerlerindendir.

İslâm dahilinde dinlen ve eğlen. Farz olan ibadetlerini ise erteleme. Onları her ne halde olursan ol yerine getir.

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Kur’an’a yapış ve ondaki nasihatleri kendine gaye edin ve haramlarını haram, helallerini helal bil. Geçmiş ümmetlerin Kur’an’da haber verilen kıssalarından ibret al.

Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır.

Başa gelen musibetleri gizlemek kişinin olgunluğundandır.


Hazreti Ali’den (r.a) Nasihatler

Başı sıkıntıya düşünce insan Rabb’ini hatırlayıp işlediği günahlara pişman olur. Fakat iyi olunca yine aynı kötü yolunda gitmekte tereddüt etmez. Afiyet içindeyken gururlanır, başına bir bela gelince hemen ağlayıp sızlanmaya başlar. Gaflet içinde, iyi zannettiği dünya heveslerinde nefsi ona galip gelir.

Kendisi açıkça yanlışlığı bildiği işlerde nefsini engellemez, ancak başkasının ufak bir günahından dolayı ona hayıflanır. Kendisinin ufak bir ameline ise büyük mükafat bekler. Fakir olacak olursa karamsar olur, ümitsizliğe düşer. Fakat biraz servet elde edecek olursa kibirlenir, böbürlenir.


Gaflet yerlerinde ve Allah’a taatten alıkoyan yerlerde bulunma. Üzerine vazife olmayan işe karışma.

Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

Bir işi gösteriş amacıyla yapma, utandığın için de bırakma.

Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen dünya lezzetlerini önemsemez.

Dünyalığa karşı isteksizliğin temeli Allah katında bulunana arzu duymaktır.

Namaz her takva sahibinin, Allah’tan sakınan her kişinin Allah’a yakınlaşmasıdır.

Düşmanı ile husumette aşırı giden günaha girer. Ancak onu hafife alan da zulme uğrar.

Allah’tan kusurlarının bağışlanmasını istediğin gibi sen de halkın kusurlarını bağışla.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. İstekleri yarıda kesen ölüm gelmeden hazırlığınızı yapın!

Hz. Ali (r.a)


Hz. Ali’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hz. Ali bin Ebû Tâlib (radıyallahu anh)

Bir Yorum Bırak