Muhabbet Divanı

Yunus Emre – Ya Rab Bu Ne Derttir

Yunus Emre - Ya Rab Bu Ne Derttir

Yunus Emre – Ya Rab Bu Ne Derttir Şiiri

Ya Rab bu ne derttir, derman bulunmaz,
Ya bu ne yaradır, zahmı belirmez.

Benim garip gönlüm aşktan usanmaz,
Varır aşka düşer, hiç bana dönmez.

Döner gönlüm bana öğüt verir çok,
Âşık olan gönül aşktan usanmaz.

Âşık ki câna kaldı âşık olmaz,
Canın terketmeyen maşûku bulmaz.

Aşk pazarıdır bu canlar satılır,
Satarım canımı hiç kimse almaz.

Âşık bir kişidir bu dünya malın,
Âhıret korkusundan bir pula saymaz.

Bu dünyâ o âhiretten içeri,
Âşıkın yeri var kimesne bilmez.

Âşık öldü diye salâ verirler,
Ölen hayvan olur, âşıklar ölmez.

Beyim âşık isen var sen yoluna,
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz.

Erenler meydanı arştan uludur,
Salarlar çevgânı topu belirmez.

Yunus bu tevhîde gark oldu gitti,
Geri gelmekliğe aklı derilmez.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

zahm: yara.
öğüt: nasihat.
usanmak: sık sık yinelenmesi ya da uzun sürmesi yüzünden hoşnutsuzluk, sıkıntı duyumsamak, bezmek, bıkmak.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
arş: yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey. tavan, ev, çadır; ayağın parmaklara doğru uzanan tümsek kısmı. hükümranlık, şan, şeref ve taht. kralın tahtı, hükümranlık, Allah’ın tahtı.
çevgan: değnek, ucu eğri sopa. ucu eğri cirit sopası. at üzerinde değnekle yerdeki topa vurmak sûretiyle oynanan çok eski bir oyun.
tevhid: sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd “Allah Teâlâ’nın bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir.
gark olmak: gömülmek, batmak, boğulmak. bir şeyden bol miktarda olmak.


Yunus Emre – Ya Rab Bu Ne Derttir Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Divân-ı Muhabbet
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak