Muhabbet Divanı

Eşrefoğlu Rûmî – Ey Gönül Bir Derde Düş

Eşrefoğlu Rûmî - Ey Gönül Bir Derde Düş
Eşrefoğlu Rûmî – Ey Gönül Bir Derde Düş Şiiri, Divân-ı Muhabbet

Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda umman gizlidir

Terk edip canı cihanı gey feragat cübbesin
Bu feragat cübbesinde sırr-ı Sultan gizlidir

Değme bir derviş hakire hor görüp hor bakma kim
Gönlümün her köşesinde Arş-ı Rahman gizlidir

Muhib ise can u dil bulur hayat-ı cavidan
Dervişin herbir sözünde ab-ı hayvan gizlidir

Gör bu Eşrefoğlu Rumi bahr-ı aşkta neyledi
Can u başı terk edip can u cihanda gizlidir

Eşrefoğlu Rûmî (rah.)


Eşrefoğlu Rûmî – Ey Gönül Bir Derde Düş

Divân-ı Muhabbet
Eşrefoğlu Rûmî Şiirleri

Bir Yorum Bırak