İlahi Muhabbet Divanı

Zâkirî Hasan Efendi – Ayırma

Zâkirî Hasan Efendi – Ayırma, Divân-ı Muhabbet

Gönlümü ilâhî senden ayırma
Aşkına sultanım benden ayırma.
Mâsiva hubbunu çıkar kalbimden
Her ne sana yarar ondan ayırma.

Ehl-i hal ile beni haldaş eyle
Zâkir kulların ile koldaş eyle
Âhir nefeste iman yoldaş eyle
Yâ Rabbi sen onu benden ayırma.

Derd ile edelim sema vü cevlân
Sineler çâk edip olalım üryan
Âkıbet, kimseye kalmaz bu devran
Hele şimdi bu devrandan ayırma.

Dostlarına vade kıldın visalin
Âşıklar ararlar senin hayalin
Lutfedip cennette göster cemalin
Yâ Rab bizi bu ihsandan ayırma.

Zâkirî’nin katı çoktur günahı
Zikrin hakkı onu affet ilâhî
Ey kamu âlemlerin padişahı
Dilim zikr ile Kur’an’dan ayırma.

Zâkirî Hasan Efendi (rah.)


Zâkirî Hasan Efendi – Ayırma şiiri
Divân-ı Muhabbet
Zâkirî Hasan Efendi (rah.)

Bir Yorum Bırak