Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – Yardım Et Seherde

Hâce Ahmed Yesevî - Yardım Et Seherde

Hâce Ahmed Yesevî – Yardım Et Seherde Şiiri

Rahmân Rabbim rahmetini cârî eyle seherde;
İsyân batağına battım, yardım et seherde.

İstağfir ve istiğfarı eyle uzak şeytândan;
Şeytân seni azdırır, selamet ver seherde.

Ümit ile gelmişim dergâhına Allah’ım
Günâhkârım, isyankâr elimi tut seherde.

Tevbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hudâ’dan,
Hem rahmet ve cemâli armağan eyle seherde.

Yolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti;
Ey Kâdir-i zülcelâl, yola sal seherde.

Sensin benim sığınağım, gazap eyleme Allah’ım,
Ey bütün hâlleri bilen, hâlimi sor seherde.

Baştan ayağa günâhım iki cihana sığmaz,
Kulun âsî, günâhkâr, gizli eyle seherde.

Dağdan ağır günâhım, özür demeğe dilim yok;
Günâhımı bağışlayıp, yerle bir eyle seherde.

Günâhımı itirâf ederim, hazırsın hem fakîr,
Elimi tut ey Cebbâr, yola koy seherde.

Garîbim ve kimsesizim, biçâreyim ve nâzırsın;
Senden başka kimim var, rahmet eyle seherde.

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – Yardım Et Seherde Şiiri
25. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak