Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – Ya İlâhî Kâdir Allah’ım

Hâce Ahmed Yesevî - Ya İlâhî Kâdir Allah’ım

Hâce Ahmed Yesevî – Ya İlâhî Kâdir Allah’ım Şiiri

Ya İlâhî, Kâdir, Allah’ım,
Rahmet eyle kuluna ey Rahmân,

Sığındım Zât’ına ey Allah’ım,
Yaradan bütün âlemîn penâhı.

İcâbet Sen’den ve başvurmak bendendir,
Ey İlâh-ı Zül-celâl bütün hâcetlerde.

İlâhi hâcetimi Sen kolaylaştırır,
Kerîm’sin lûtf eyle derdime devâ eyle.

Kerem ile affeyle ey Ârif Zât,
Âhiret azabından azâd eyle.

İlâhî şeytânın şerrinden Sen sakla,
Bütün günâhlarımdan hem Sen sakla.

Bütün günâhlarımdan tevbe eyledim,
Ki aklım başta değildi ben ondan ayıldım.

Demiyorum beni cândan ayırma,
Son günümde imândan ayırma.

İlâhî herkesin feryâdına yetiş,
Bütün çâresizlerin imdâdına yetiş.

Âsî kulunun Sen her hâcetini ver,
Bu devâsız derdliye Sen devâ ver.

İlâhî Sen affeyle takâtım yok,
Senin önünde lâyık ibâdetim yok,

İlâhî pak Zât’ının hürmetinden,
Uzaklaştır bizi şeytânın sıkıntısından.

İlâhî herkesi kulluğa hâs eyle,
Beni benden alıp bir kez özgür eyle.

Bana tevfîk suyundan Sen içir,
Kerem ile günâhımı affeyle.

Ki bilmeden sayısız günâh işledim,
Gönülleri yıkıp mahzûn eyledim.

Ki her âsî rahmete layıktır,
Gel ey Ahmed duâya ol muvafık.

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – Ya İlâhî Kâdir Allah’ım Şiiri
32. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak