Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – İşitip Okuyup Yere Girdi Kul Hoca Ahmed

Hâce Ahmed Yesevî - İşitip Okuyup Yere Girdi Kul Hoca Ahmed

Hâce Ahmed Yesevî – İşitip Okuyup Yere Girdi Kul Hoca Ahmed Şiiri

Hakk Teâlâ fazlı ile fermân eyledi,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed,
Altmış üç yaşta sünnetlerini sıkı tutup,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Yer üstünde ölmeden önce diri öldüm,
Altmış üç yaşta sünnet dedi işitip bildim,
Yer altında cânım ile kulluk eyledim,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Erenlerden feyz ve fetih alamadım,
Yüz yirmibeş yaşa girdim bilemedim,
Hakk Teâlâ’ya ibâdelerini kılamadım,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Olur muyum Muhammed’in hâs ümmeti,
Ümmet dese âsîlerin hoş devleti,
Baldan tatlıdır bana bu mihneti,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Bizler için cânlar çekti o Muhammed,
Ümmet olsan gâm yemezsin sahte ümmet,
Gece gündüz elde ettikleri yeme-içme ve işret,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Elli yaşda ses geldi ölmek kolay,
Şartı odur sende olsan imân nûru,
Sabahla gitsen Cemâline eyler konuk,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Ey müminler bu dünyânın sonu yok,
Doğru bilirsen aslâ bunun yalanı yok,
Kim bilmese vallahi onun imânı yok,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Aslım toprak, neslim toprak, herşeyden âciz,
Basıp geçsen kirli cismin kılacağı âr,
Kim âr etse şeytân kavmi havası var,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Gerçek zakire Allah kendi eyledi rahmet,
Sabahla varsa cennet içinde verir hilat,
Mahşer günü Cemâl görüp sorunca devlet,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Kul olsan sıkıntı çek gâfil insân,
Akıllı isen ganîmetdir sana şu dem,
Emânetdir azîz cânın yürüme gamsız,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Altmış üç yaşta sünnet oldu yere girmek,
Rasûl için iki âlem berbât edivermek,
Âşıkların sünnetidir diri ölmek,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Ümmet olsan işitip cânını vermez misin?
Mustafâ’ya cânını kurbân eylemez misin?
Cân ne olacak, imânını vermez misin?
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Kul Hoca Ahmed altmış üç yaşta gaib oldu,
Edebi koruyup Mustafâ’ya nâib oldu,
Sultân oldu, sıkıntı çekip tayyib oldu,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – İşitip Okuyup Yere Girdi Kul Hoca Ahmed Şiiri
10. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak