Hikmetli Sözler

Ebü’l-Leys Semerkândî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebü’l-Leys Semerkândî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kötülük edene iyilik etmek, zulmedeni affetmek ve cimrilik yapana ihsanda bulunmak cennet ehlinin ahlâkıdır.

Dünya işlerini kanaat ve dikkatle idare et, işlerinde acele etme.

Halka güzel nasihat et, onlarla iyi geçinmeye bak.

Faziletli insan, Rabbine ibadet edip insanlara faydalı olan, insanların elinde olana göz dikmeyip şerrinden emin olunan kişidir.

Ebü’l-Leys Semerkândî (rah.)


Ebü’l-Leys Semerkândî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ebü’l-Leys Semerkândî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak