Hikmetli Sözler

Ebu’l-Hasan en-Nedvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebu’l-Hasan en-Nedvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebu’l-Hasan en-Nedvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kâmil mürşidler olmasaydı; müslümanlar, iman ve ruh bakımından hepten çöker, materyalizm dalgası şu ümmetin imanından kalan kırıntıyı da çoktan yutardı.

Ebu’l-Hasan en-Nedvî (rah.)


Ebu’l-Hasan en-Nedvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebu’l-Hasan en-Nedvî (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak