Tasavvuf

Mürid Nasıl Çalışır?

Mürid Nasıl Çalışır?

Mürid Nasıl Çalışır?

Gavs-ı Bilvânisî Abdülhakim Hüseynî hazretlerine (kuddise sırruhû) sordular:

– Mürşid-i kâmil, müridine nasıl himmet eder?

Hazret şöyle cevap verdi:

– Ben Hazne’de iken kalbime vesvese gelmiş ve, Artık Şah-ı Hazne’nin dergâhına layık değilim diye düşünmeye başlamıştım. Mürşidimden uzaklaşmak, dergâhtan ayrılıp gitmek istiyordum. Şah-ı Hazne [kuddise sırruhû] camiye giderken yanına yaklaştım ve derdimi söyledim. Şah-ı Hazne bana şöyle dedi:

– Mürşidin himmeti, müridin çalışmasına bağlıdır.

– Peki, mürid nasıl çalışır, diye sordum. Bana şöyle dedi:

– Mürid, Rabb’inin emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırsa çalışmış olur.


Mürid Nasıl Çalışır?
Tasavvuf Sohbetleri

Bir Yorum Bırak