İlahi Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Ey Yusufu Kenanımız

Osman Hulûsi Efendi – Ey Yusufu Kenanımız şiiri/ilahisi sözleri

Ey-Yûsuf-ı Ken’ânımız
Ey cânımız cânânımız
İkrârımız îmânımız
İzhârımız ızmârımız

Dilde dem-i feryâdımız
Her lahza cânda yâdımız
Sensin gamımız şâdımız
Evrâdımız ezkârımız

Zulmet şebinde nûrumuz
Ey hâzır-ı huzûrumuz
Her bir gam u sürûrumuz
Efkârımız esrârımız

Ey rif’at-ı devletimiz
Ey yâr-ı bî-minnetimiz
Ey dü cihân izzetimiz
Ey yâr-ı dil-figârımız

Gerçi Hulûsî’ndir gedâ
Yok nesnesi lâyık sana
Bu cân u başı bî-bahâ
Fedâ yoluna varımız

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Ey Yusufu Kenanımız
Divân-ı Hulûsi Darendevî
Divân-ı Muhabbet

Bir Yorum Bırak