Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim

Osman Hulûsi Efendi - Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim

Osman Hulûsi Efendi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim Şiiri

Melâhat mülkünün şeh-i hûbânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim
Âfitâb-ı hüsnün tutdu cihânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Garîb bir bendenim hâk-i râhında
Devr etsin her demim hoş penâhında
Sâye-i lutfunda izz ü câhında
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Anladım sultânım işâretinden
Va’d ü vaîd ile beşâretinden
Kat’-ı ümîd etmem inâyetinden
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Bahâr-ı ömrümün neş’eli çağı
Dîdemin kan yaşı sînemin dâğı
Gülistân-ı hüsnün cânımın bâğı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Hulûsî nâgehân ol şehenşâhın
Erip dergâhına bu âh u vâhın
Bendesi desinler Karîbu’llâh’ın
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim Şiiri
Divân-ı Muhabbet
Divan-ı Hulûsi-i Darendevî

Bir Yorum Bırak