Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – Ente’l-Hâdî

Hâce Ahmed Yesevî - Ente’l-Hâdî

Hâce Ahmed Yesevî – Ente’l-Hâdî Şiiri

Âsî, câfî kulun geldi dergâhına,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,
Kudretli Kâdir ağlayıp geldim kapına,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Geceleri tan atana kadar yatmak işim,
Seherde kalkıp duâ etmedi dumanlı başım,
Pişmânlıkta akar mı ki gözde yaşım,
Elimi tutup yola koy Ente’l-Hâdî”.

Yolsuz yola girdim dostlar hâlim harâb,
Halktan sorsam hiç kimse vermez bana cevâp,
Hâlık`ımsın yol göster bana yüce Yaradan,
Elimi tutup yola koy Ente’l-Hâdî”.

Utanarak korkup geldim günâhımdan,
Zâtı yüce bağışlayan Allah`ımdan,
Nidâ geldi ümidsiz bırakmayıp dergâhımdan”,
Elimi tutup yola koy Ente’l-Hâdî”.

Ağlayıp geldim Hazretine ey sultânım,
Sarıp geldi karanlık, çıkayım,
Sultânımsın Bir ve Var’ım tekkegâhım,
Elimi tutup yola koy Ente’l-Hâdî”,

Baştan ayağa oldu günâh nereye gideyim,
Yolunu yitiren köpek gibi olup kimden sorayım,
Bu hâl ile Cemâlini nereden göreyim,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Ben sıkı tutsam el-ayak cümle güvâh,
Rahmet edip sen affetmesen hâlim perîşân,
Mahcûbum, derdliyim çoktur günâh,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Günâh derdi hasta eyledi tabîbimsin,
Sevdiğimsin, dermânımsın, sevgilimsin,
Yolda kaldım hâlimi soran yoldaşımsın,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Fâsık, fâcir rahmetinden ümîdsiz değil,
Sen’den başka hiç kimse beni yola koymaz,
Lutfetmesen müşküllerim kolay olmaz,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Hiç kimse yok yerde gökde Sen’sin Kâdir,
Şüphem yoktur bu sözümde özün şâhid,
Hem teksin, bir tanesin şüphesiz hâzır,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Ben yolunda baş vermedim Kâdir Allah,
Baş ne olsun Garîb cânım yüzbin fedâ,
Dert hem özün, dermân özün lûtfun devâ,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Cân ve imân gıdâsıdır Sen’in zevkin,
Cânım verip satın alayım Sen’in aşkını,
Mahşer günü şefâatçi olsun Sen’in şevkin,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

“Kul Huvallah Sübhânallah” din kamçısı,
Oruç, namâz, tesbîh, tehlîl Hakk elçisi,
Pîr-i kâmil tâliplerin yol başçısı,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

“Ente’l-Hâdî Ente’l-Hakk”ın zikrini desem,
Hâdî olsa idin eğri yoldan doğruya dönsem,
Hû zikrini dile alıp nara çeksem,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

“Ente’-Hâdî Ente’l-Hakk”ın zikri kavi,
Pîr-i kâmil sözlerinden alsa fetvâ,
Bâtınları aydınlanıp olur güzel,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Kul Hoca Ahmed rahmetinden ümîd tutayım,
Hacem benim kulum dese şükrünü edeyim,
Kulum demeyip yüz çevirse nasıl diyeyim,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – Ente’l-Hâdî Şiiri
21. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak