Mesnevi'den Hikayeler

Yusuf Aleyhisselamın Hatası

Yusuf Aleyhisselamın Hatası

Yusuf Aleyhisselamın Hatası Kıssası

Mısır azizi, Hz. Yusuf aleyhisselâm ile hanımı Züleyha arasında çıkan söylentilerin, dedikoduların önünü kesmek istedi. Hz. Yusuf’u zindana attırdı.

Yusuf aleyhisselâm zindanda kendisini ibadete verdi. Bazan da yoksullarla ilgilendi, hastaların tedavisiyle meşgul oldu. Hz. Yusuf’un Allah tarafından rüyaları yorumlama ilmi verilmişti.

Zindanda kim bir rüya görse, Yusuf aleyhisselâma tabir ettirirdi. Hz. Yusuf’un söyledikleri aynen çıkardı.

Zindanda Mısır sultanının şarapçısı ile fırıncısı da vardı. İkisi de putperestti. Bunlar Hz. Yusuf’a gelerek rüya gördüklerini söylediler. Şarapçı,

Rüyamda üzüm sıkıp padişah için şarap yapıyordum” dedi. Fırıncı da,

Ben de başımın üstündeki tepsiyle sultana ekmek götürüyordum. Kuşlar o tepsiye konup o ekmekleri yiyordu” dedi. Hz. Yusuf aleyhisselâm şarapçıya,

Sen affedilip tekrar sultanın hizmetine gireceksin” fırıncıya da,

Sen ne yazık ki idam edileceksin. Kuşlar kafana konup beynini yiyecekler” dedi.

Aradan biraz zaman geçince, Hz. Yusuf’un söyledikleri aynen çıktı. Şarapçı affedilerek tekrar sultanın hizmetine girdi. Fırıncı idam edildi, beynini kuşlar yedi.

Hz. Yusuf, şarapçıya zindandan çıkarken,

Sultana benim durumumu arz et. Suçsuz yere zindanda olduğumu söyle” diye tembihledi. Şeytan şarapçıya, Hz. Yusuf’u ve söylediklerini unutturdu.

Hz. Yusuf, Allah’tan değil, kuldan yardım istemişti. Bu da ilahi cezanın gelmesine sebep oldu. Yedi sene zindanda kaldı.

Canâb-ı Hak, Yusuf’a, çürük sopaya dayanmamak gerektiğini ve takdire rıza göstermeyi öğretti. Gönlünün üzüntüsünü gidermek için de sevgisini lûtfetti.

Yusuf aleyhisselâm, Allah sevgisinin mânevî zevkiyle gerçek hürriyete kavuştu. Artık gözünde ne zindan vardı ne de karanlık.

* * *

Hazreti Yusuf Aleyhisselamın Hatası Kıssasının Hikmeti:

Dünyada bulunan bütün insanlar, ölümünü bekleyen birer mahkûmdur. Sıkıntı içerisinde kıvranan bir mahkûmun, diğerine ne faydası olabilir?


Yusuf Aleyhisselamın Hatası
Mesnevî’den Hikâyeler, Mesnevî VI. Cilt
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s)

Bir Yorum Bırak