Hikmetli Sözler

Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tarikat, şeriattan başka bir şey değildir. Şeriatsız tarikat olmaz.

İlahi huzura kabul edilenler istiğfarla kemale erdiler. İlahi huzurdan reddolunanlar ise istiğfarı terkettikleri için delalete gittiler.

Cenâb-ı Hakk’a sevap karşılığında ibadet edenlere ebrar denir. Mukarreb ise O’nu sevdikleri için karşılıksız olarak ibadet ederler.

Ramazan ayı bir ganimettir. Bu mübarek ayın her gecesinde binlerce insan cehennemden âzat edilir.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz zata istiğfarda bulununuz.

İnsanları akaid bilgilerini öğrenmeye teşvik etmeniz, cihada teşvik etmenizden daha çok olsun.

Size Kur’an ve sünnet yeter. İnsanlara Kur’an ve sünnet ile nasihat ediniz.

Abdurrahman-ı Tâhî (k.s)


Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözleri
Abdurrahman-ı Tâhî (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak