Biyografi

Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî

Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî
Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî hazretlerinin hayatı

Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî (822 Tirmiz – 892 Tirmiz) İslâm dünyasının sekiz büyük hadis bilgininden birisidir. “Kütüb-i Sitte” olarak anılan en güvenilir altı hadis derlemesinden birinin sahibidir.

Meşhur hadis alimlerimizden Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî (rahmetullahi aleyh), bugünkü Özbekistan’ın güneyinde Afganistan sınırına yakın bir şehir olan Tirmiz’de doğdu. 822-892 yılları arasında yaşadı.

İmam Buhârî, İmam Müslim ve İmam Ebû Dâvud (rah.) başta olmak üzere birçok alimden ders aldı. Ancak hocalığını yapan İmam Buhârî (rahmetullahi aleyh), “Benim senden faydalanmam, senin benden faydalanmandan fazla” diyerek talebesini övdü.

İmam Tirmizî (rah.) yalnızca hadis toplamakla kalmamış, hadis ilminin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Onun zamanına kadar “sahih” ve “zayıf” olarak ikiye ayrılan hadislere “hasen” kavramı da eklenmiştir. İmam Tirmizî (rah.), hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak ve Hicaz’a geziler yaptı.

Hafızası çok güçlü olan İmam Tirmizî (rahmetullahi aleyh), ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetti. Bunun ahiret korkusuyla çok ağlamaktan ileri geldiği bildirilmektedir.

İmam Tirmizî (rahmetullahi aleyh), Kitâb-u’l-İlel, Kitabu’s-Semâil, Kitabu Esmâi’s-Sahâbe, Kitâbu’l-Esmâ ve’l-Künâ gibi eserler bırakmışsa da en ünlü eseri “Sünen” de denilen Sahîh‘dir.


Ayrıca bakınız bir başka hadis alimi Ebû Abdullah Muhammed El-Buhârî hazretlerinin hayatına değindimiz yazımıza…


Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî’nin Hayatı

Biyografi
Ebû İsa Muhammed et-Tirmizî kimdir?

Bir Yorum Bırak