Tasavvuf

Allah’ın Rahmetiyle Aldanmak

Allah'ın Rahmetiyle Aldanmak

Allah’ın Rahmetiyle Aldanmak

Allah Teala, herkesin kendi ameliyle hesaba çekileceğini, kurtuluşun takvada olduğunu, şeytanın ve yardımcılarının insanı Allah (celle celaluhu) ile aldatacağını haber vererek herkesi uyarmıştır. (Lokman 31/33)

İnsan, Allah (celle celaluhu) ile nasıl aldatılır? Bu konuda tefsirlerde şu açıklamalara rastlıyoruz:

Şeytan insana günahları güzel gösterir, onu ibadet ve taâtten alıkor ve, “Allah’ın (celle celaluhu) rahmeti boldur. O bütün günahları affeder; sen O’na güven yeter” diyerek, kulu ölene kadar oyalar. Şeytan, kulu hem Allah’a güvendirir, hem de O’na isyan ettirir.

Yine şeytan insana gelir ve, “Her şey Allah’ın (celle celaluhu) takdirine bağlıdır. O, bir insanın iman üzere ölmesini takdir etmişse, günah ona bir zarar vermez, sonuç değişmez. Bu kul ne yapsa iman üzere ölür, cennete girer. Kafir olarak öleceği takdir edilen bir kimsenin de günahları terk etmesinin ve ibadet yapmasının bir faydası olmaz. Sonuçta onun varacağı yer cehennemdir” diyerek, onu güzel işlerden ve ibadetlerden alıkor.

İnsanı bu tür düşüncelerle ibadet ve hayırlardan alıkoyan herkes, onu aldatmış, oyalamış ve zarara sürüklemiş olur. Bunu şeytan yaptığı gibi, insanın nefsi, ailesi ve arkadaşları da yapabilir. Uyanık olmalıdır. Dili ve haliyle bizi güzel amele sevk etmeyen kimse, bize gerçek dostluk yapmıyor demektir.


Allah’ın Rahmetiyle Aldanmak
Tasavvuf Sohbetleri
Kaynak:
Edep Bir Tac İmiş, Dr. Dilaver Selvi
İslâm Ahlakı Dizisi
Semerkand Yayınları

Bir Yorum Bırak