Muhabbet Divanı

Salih Baba – Fani Dünya

Salih Baba - Fani Dünya

Salih Baba – Fani Dünya şiiri

Her bir hizmetini icra edersin
Ne çok sevdin bu dünyayı ey gardaş.
Düşüp arkasına bile gidersin
Bağrın onun ile olmuştur bağdaş.

İsmiyle müsemma, deni dünyadır
Su üzre kurulmuş taklid binadır
Bu bir mezradırdâr-ı fenâdır
Şarabı kan olmuş, gıdasıdır baş.

Hayatı memattır mematı hayat
Yüz bin renk gösterir aslı bir nevat
Asla sözlerinde bulunmaz sebat
Yoktur anın gibi bir rind-i kallaş.

Ezelden böyledir hükm-i kalemi
Elemdir her kime kılsa keremi
Daim birbirine çarpar âlemi
Gece gündüz işi ceng ile savaş.

Eşcarı dikendir gülleri hârdır
Aldanma balına, arısı mârdır
Yediğin giydiğin cümlesi nârdır
Sana lezzet veren helva ile aş.

Büyük düşmanımız nefs-i emmâre
Takmış kemendini cezbeder nâre
Cehd et ki bulasın sen sana çare
Ellerin aybını gözleme gardaş.

Salih Baba (rah.)


Salih Baba – Fani Dünya Şiiri
Divan-ı Muhabbet
Salih Baba (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak