Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Dağladı Dağlandı Gönül

Osman Hulûsi Efendi - Dağladı Dağlandı Gönül

Osman Hulûsi Efendi – Dağladı Dağlandı Gönül şiiri, Divan-ı Hulûsi-i Darendevi

Cân alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı
Onmayıcı derd ü gama saldı beni bir nazarı

Gamze-i gaddâr okuna şîve-i reftâr okuna
Hoş leb-i güftâr okuna çaldı beni bir nazarı

Dâğladı dâğlandı gönül zülfüne bağlandı gönül
Ansızın avlandı gönül buldu beni bir nazarı

Zülfünü boynuma takıp cânımı derdine yakıp
Kirpiğini süzdü bakıp deldi beni bir nazarı

Kâkül ü ebrûsu ile dîde-i âhûsu ile
Gamze-i câdûsu ile deldi beni bir nazarı

Gönlümü meftûn-sıfât dîdemi Ceyhûn-sıfât
Hulûsî Mecnûn-sıfât kıldı beni bir nazarı

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Dağladı Dağlandı Gönül
Divân-ı Muhabbet
Divan-ı Hulûsi-i Darendevî

Bir Yorum Bırak