Kıssa

Vecde Gelen Genç

Vecde Gelen Genç
Vecde Gelen Genç, Kıssadan Hisse

Tezkiretü’l-Evliyâ kitabında şöyle bir hadise/kıssa nakledilir:

İbrahim b. Ethem hazretlerine (kûddise sırruhû) bir gençten bahsettiler. Onun gece gündüz ibadet ve taat içinde olduğunu, sık sık vecde gelip kendinden geçtiğini söylediler. O da bu genci merak etti, yanına gitti, üç gün misafiri oldu. Genci anlatılanların çol daha ötesinde bir halde gördü.

Gençtteki halin şeytandan mı yoksa Hak’tan mı olduğunu anlamak istedi. Onun yediklerini araştırdı, gördü ki lokmaları helâlden değildi.

“Allahu ekber, bu haller hep şeytandan kaynaklanıyor” deyip genci evine davet etti. Ona kendi temiz ve helâl yiyeceklerinden yedirdi. Gencin hali değişti, o cezbe halleri gitti. Genç bu hale şaşırdı. İbrahim b. Ethem hazretlerine (k.s) “Sen bana ne yaptın?” diye sordu. İbrahim bin Ethem hazretleri (k.s) şöyle cevap verdi:

“Senin yediklerin helâl değildi. Yediklerinle birlikte şeytan da midene giriyordu. Üzerindeki haller şeytandan kaynaklanıyordu. Helâl yiyince içine şeytan giremedi. Asıl ve doğru halin şimdi ortaya çıktı.”


Vecde Gelen Genç

Kıssadan Hisse
Tezkiretü’l-Evliyâ

Bir Yorum Bırak