Mesnevi'den Hikayeler

Hud Aleyhisselam ve Şeyban-ı Rai’nin Çizgisi

Hud Aleyhisselam ve Şeyban-ı Rai’nin Çizgisi

Hud Aleyhisselam ve Şeyban-ı Rai’nin Çizgisi

Hz. Hud aleyhisselam kavmine Allah Teâlâ’nın azabı geleceği zaman, kendisine inananları bir araya topladı. Onların etrafına bir çizgi çekti. İsyan edenleri helak etmek için Allah’ın gönderdiği şiddetli fırtına, çizginin içindekilere sabah yeli gibi tatlı esti ve inananları incitmedi. Çizginin dışında kalanları ise havalarda uçarak yerlere çarptı.

Ümmet-i Muhammed’in evliyalarından olan Şeyban-ı Rai de Cuma namazına gideceği zaman, çobanlık yaptığı koyunların etrafına bir çizgi çekerdi. Kurtlar sürüye saldıramadığı gibi, o çizgiyi aşıp koyunların yanına ulaşamazdı. Hiçbir koyun da çizgiden dışarı çıkmazdı.

* * *

Hud Aleyhisselam ve Şeyban-ı Rai’nin Çizgisi Kıssasının Hikmeti

Çizdiği çizgiyle kurtların ve koyunların arzularına engel olan Şeyban-ı Rai gibi, peygamberlerin yolundan giden Allah dostları da sevenlerini dinin ölçülerinin çizgisinde tutar.


Mesnevî’den Hikâyeler, Mesnevî I. Cilt
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s)

Bir Yorum Bırak