Hikmetli Sözler

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Evliyanın büyüklerinden, aşkın sultanlarından Mevlâna hazretlerinin asırlardır insanlığa rehberlik eden hikmetli sözleri…

Demir gibi cahili altın gibi âlimden daha kıymetli yapan şey güzel ahlaktır.

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol!

Gönül aynan saf olmadıkça, çirkini güzelden ayıramazsın.

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an olsa bile, koynunda hançer ve kılıç saklıdır.

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.

Öğüt verecek insana değil, örnek alınacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama takvayla yaşayan az bulunur.

Eğer ekşi yüzle zâhidin işi tamam olsaydı, sirke kabı Bâyezid-i Bistâmî olurdu.

Her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Allah kısmet ederse, el getirir, yel getirir, sel getirir. Allah kısmet etmezse el götürür, yel götürür, sel götürür.

Kişinin değeri aradığı şeyin değeri kadardır.

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.

Hz. Mevlâna (k.s)

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretleri (kuddise sırruhu)

Bir Yorum Bırak