Tasavvuf

Altın Silsile

Altın Silsile
Altın Silsile

Birinci Silsile

  1. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
  2. Hz. Ali b. Ebû Tâlib (r.a)
  3. Hz. Hüseyin b. Ali b. Ebû Tâlib (r.a)
  4. Hz. Zeynelabidin Ali Asgar (r.a)
  5. Hz. İmam Muhammed Bakır (r.a)
  6. Hz. İmam Cafer-i Sadık (r.a)
  7. Hz. İmam Musa Kazım (r.a)
  8. Hz. İmam Ali Rıza (r.a)
  9. Hz. Ma’ruf-i Kerhi (k.s)
  10. Hz. Serî Sakatî (k.s)
  11. Hz. Cüneyd-i Bağdadi (k.s)
  12. Hz. Ebu Ali Rüzbârî (k.s)
  13. Hz. Ebu Ali Katib (k.s)
  14. Hz. Ebu Osman Mağribi (k.s)
  15. Hz. Ebü’l-Kasım Cürcâni (k.s)
  16. Hz. Ebu Ali-i Fârmedî (k.s)

Sevgili Peygamberimiz‘e (s.a.v) Ehl-i beyt aracılığıyla ulaştığı için bu silsileye “Altın Silsile” denir.

 

İkinci Silsile

  1. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
  2. Hz. Ali b. Ebû Tâlib (r.a)
  3. Hz. Hasan-ı Basrî (k.s)
  4. Hz. Habib Acemî (k.s)
  5. Hz. Davud Tâî (k.s)
  6. Hz. Ma’rûf-i Kerhi (k.s)

Bu silsile, birinci silsilenin dokuzuncu sırasında yer alan Ma’rûf-i Kerhi (k.s) ile cismani ve ruhani birleşir. Böylece ilk iki silsile bu zat ile birleşmiş oluyor.

 

Üçüncü Silsile

  1. Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem)
  2. Hz. Ebû Bekir es-Sıddık (radıyallahu anh)
  3. Selman-ı Fârisî (radıyallahu anh)
  4. Hz. Ebû Bekir’in (r.a) torunu Kasım b. Muhammed (kuddise sırruhû)
  5. İmam Cafer es-Sâdık (kuddise sırruhû)
  6. Bâyezid-i Bistâmî (kuddise sırruhû)
  7. Şeyh Ebü’l-Hasan Ali b. Cafer el-Harakânî (kuddise sırruhû)
  8. Şeyh Ebû Ali Fazl b. Muhammed el-Fârmedî (kuddise sırruhû)
  9. Şeyh Yusuf el-Hemedânî (kuddise sırruhû)
  10. Şeyh Abdülhâlik-i Gucdüvânî (kuddise sırruhû).

  11. Şeyh Ârif-i Rîvgerî (kuddise sırruhû)
  12. Şeyh Mahmud İncîr Fağnevî (kuddise sırruhû)
  13. Şeyh Ali Râmîtenî (kuddise sırruhû)
  14. Şeyh Muhammed Baba Semmâsî (kuddise sırruhû)
  15. Şeyh Seyyid Emîr Külâl (kuddise sırruhû)
  16. Şeyh Muhammed Bahâeddin Şah-ı Nakşibend (kuddise sırruhû)
  17. Şeyh Alâeddin Attâr (kuddise sırruhû)
  18. Şeyh Yakub-i Çerhî (kuddise sırruhû)
  19. Şeyh Ubeydullah Ahrâr (kuddise sırruhû)
  20. Şeyh Muhammed Zâhid Kadı Semerkandî (kuddise sırruhû).

  21. Şeyh Derviş Muhammed Semerkandî (kuddise sırruhû)
  22. Şeyh Muhammed Hâcegî Emkenekî (kuddise sırruhû)
  23. Şeyh Muhammed Bâkibillah (kuddise sırruhû)
  24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed el-Fârûkî es-Sirhindî (kuddise sırruhû)
  25. Şeyh Muhammed Ma‘sûm Urvetü’l-Vüskâ (kuddise sırruhû)
  26. Şeyh Muhammed Seyfeddin (kuddise sırruhû)
  27. Şeyh Seyyid Nur Muhammed el-Bedâûnî (kuddise sırruhû)
  28. Şemseddin Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân (kuddise sırruhû)
  29. Şeyh Abdullah ed-Dihlevî (kuddise sırruhû)
  30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî (kuddise sırruhû).

  31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî (kuddise sırruhû)
  32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî (kuddise sırruhû)
  33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî (kuddise sırruhû)
  34. Şeyh Abdurrahman Tâhî (kuddise sırruhû)
  35. Şeyh Fethullah Verkânisî (kuddise sırruhû)
  36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî (kuddise sırruhû)
  37. Şeyh Ahmed Haznevî (kuddise sırruhû)
  38. Şeyh Seyyid Abdülhakim Bilvânisî (kuddise sırruhû)
  39. Şeyh Seyyid Muhammed Râşid (kuddise sırruhû)

Bu silsileye, sevgili Peygamberimiz‘e (s.a.v) Hz. Ebu Bekir-i Sıddık vasıtasıyla ulaştığından “Sıddıkiye Silsilesi” denir.

İlk iki silsilede olduğu gibi burada da kimi zaman cismaniyet kimi zaman da ruhaniyet yoluyla tasavvuf terbiyesi devam etmiştir.


Altın Silsile

kaynaklar:

  El-Hadâiku’l-Verdiyye, Abdülmecîd Hânî, Semerkand Yayınları
  Hulâsarü’l-Mevahib, Necmeddin B. Muhammed Nakşibendi, Semerkand Yayınları, s. 24-25

Bir Yorum Bırak