Methiye

İhtirâm Eyle Varıp Türbet-i Mevlânâ’ya

İhtirâm Eyle Varıp Türbet-i Mevlânâ’ya
İhtirâm Eyle Varıp Türbet-i Mevlânâ’ya şiiri, Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) 1978 yılında Konya‘da bulunduğu bir sırada yanındaki arkadaşa¸ “Oğul şuradan Mevlânâ Hazretlerinin türbesini ziyaret edelim.” der. Türbeyi saygıyla ziyaret için kapıdan içeri girerken yanında bulunan arkadaşa: “Oğlum cebinde kalem kâğıdın var mı?” diye sorar. O da hemen cebinden defterini çıkarıp uzatır. Hazret bir şeyler yazar ve sonra onlara okur:

 
İhtirâm eyle varup türbet-i Mevlânâ’ya
Hâk-i pây ol da eriş Hazret-i Mevlânâ’ya

Şems’in etrâfını devr eyleyü pervâne gibi
Cân ile bende olup hidmet-i Mevlânâ’ya

Ta’zim ile dergâhına yüz koy da Hulûsî
Mazhar ol merhamet-i şefkat-i Mevlânâ’ya.

 
Osman Hulûsi Efendi (k.s)

 
Bu mısralar ünlü hattat Hüseyin Öksüz tarafında levhaya yazılmış, Banu Hidâyetoğlu adlı müzehhibe tarafından altın varaklarla süslemeleri yapılmıştır. Bu levha Mevlânâ Müzesi Müdürü Yusuf Benli’nin müsadesi ile türbeye asılmıştır. O gün bugündür de türbe girişinin sağındaki duvarda yer almaktadır.

İhtirâm Eyle Varıp Türbet-i Mevlânâ’ya şiiri

Methiye
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Kaynak: Hulusi Efendi Vakfı

Bir Yorum Bırak