Mesnevi'den Hikayeler

Usta ve Şaşı Çırak

Usta ve Şaşı Çırak

Usta ve Şaşı Çırak, Mesnevî’den Hikâyeler

Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi.

Şaşı çırak depoya gitti ve rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, “Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?” diye sordu. Usta da, “Oğlum, o rafta bir şişe var. Şaşılığı bırak. O bir şişeyi al gel” dedi. Çırak itiraz etti. “Ustacığım beni azarlama. Ben o rafta iki şişe gördüm. Hangisini istiyorsan söyle getireyim.” Çocuğa laf anlatamayacağını anlayan usta, “O zaman o iki şişeden birini kır, diğerini getir” dedi.

Çırak gitti, şişenin birini yere vurup parçalayınca iki şişenin de gözden kaybolduğunu fark etti.

* * *

Kıssanın Hikmeti

İnsanların arzu ve öfkeleri, şaşı görmelerine neden olacağından gerçeği göremezler. Hatanın kendilerinde olabileceğine ihtimal vermezler.


Usta ve Şaşı Çırak
Mesnevi’den Hikayeler, Mesnevi I. Cilt
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s)

Bir Yorum Bırak