Kıssa

Padişahın İşi Ne?

Padişahın İşi Ne?, Kıssadan Hisse

Sultan Üçüncü Murâd Han bir sabah erken kalkmıştı. Biraz da telaşlıydı! Veziriazam Siyavuş Paşa’ya “Bu gece garip bir rüya gördüm. Haydi hazırlan hemen çıkıyoruz” dedi ve tebdil-i kıyafetle (iki molla kılığında) yola çıkarlar. Unkapanı civarında yerde yatan bir ceset ilişir gözlerine. Ahaliye “Kimdir bu?” diye sorarlar. Birisi; “ayyaşın biriydi” der. Bir başkası; “Aslında iyi bir nalıncıydı. Ancak kazandıklarını içkiye, kötü kadınlara harcardı” der..

Kimse ilgilenmez. Padişahla veziri naaşı getirirler Fatih Camiine. Padişah; “Sen biraz bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim” der vezire… Sultan Üçüncü Murad Han, sorar soruşturur, nalıncının evini bulur.

Kapıyı yaşlı bir kadın aralar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. “Hakkını helal et evladım” der, dertli dertli söylenir! “Bizim efendi âlem adamdı vesselam. Birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya… Sonra malum kadınların ücretlerini öder eve getirir çeker giderdi. Ben menkıbeler anlatır, ilmihal okurdum onlara…

Bir gün, ‘Bak efendi‘ dedim, ‘Böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek seni. Korkarım cenazen ortada kalacak!‘ Bu sözüme güldü ve “Allah büyüktür hatun… Hem padişahın işi ne?‘ dedi”


Sultan III. Murad Han
İslam halifelerinin yetmiş yedincisi, Osmanlı padişahlarının on ikincisidir. İkinci Selim Han’ın oğlu, Sultan Üçüncü Mehmed Han’ın babasıdır. 1546’da doğup, 1595’te vefat etti. Türbesi Ayasofya Camii yanındaki, babasının türbesinin yanındadır

Nalıncı Baba
Nalıncı Baba’nın cenaze hizmetlerini bizzat padişah görmüştü… Mübareği evinin bahçesine defnettiler. Dahası, Sultan III. Murad Han bir tekke ile yaşattı adını. Türbesi Unkapanı’nda, Cibali – Harabzade Camii karşısındadır.


Padişahın İşi Ne?
Kıssadan Hisse
Nalıncı Baba ve Sultan III. Murad Han

Bir Yorum Bırak