Kıssa

Hz. Ömer ve Müslüman Olan Elçi

Hz. Ömer ve Müslüman Olan Elçi

Hz. Ömer ve Müslüman Olan Elçi Menkıbesi

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer’in [radıyallahu anh] halini görmesi ve onun yaptıklarını araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine’ye girince halka,

“Padişahınız nerededir?” diye sordu. Halk,

“Bizim padişahımız yoktur, emîrimiz vardır fakat şimdi Medine’nin dışındadır” cevabını verdi. Elçi Hz. Ömer’i aramaya çıktı. Onu, güneşin altında, sıcak kumların üzerinde, kamçısını yastık yaparak başının altı na koymuş, başından akan terler kumları ıslatır bir halde buldu. Onu bu halde görür görmez kalbine bir titreme girdi ve kendi kendine,

“Yeryüzündeki bütün padişahların kendisinden korktuğu biri nasıl böyle tek başına olabilir? Ey Ömer! Sen âdilsin, onun için bütün kor kulardan eminsin. Bu sebeple rahat rahat uyuyabiliyorsun. Bizim pa dişahlarımız ise zulüm ediyorlar. Onlar devamlı korku içerisindedirler. Ben şehadet ederim ki sizin dininiz haktır. Şayet elçi olarak gönderil meseydim elbette müslüman olurdum. Fakat ileride geri döneceğim ve müslüman olacağım” dedi.


Hz. Ömer ve Müslüman Olan Elçi Menkıbesi
Bir Kıssa Bin Hisse
Hz. Ömer (r.a)

Bir Yorum Bırak